OSR-Investigativ ©

OSR SSL Verschlüsselung

Ombudservice Formulář pro oznamovatele

Osoby, které chtějí oznámit porušení zákona, jednání poškozující podnikání, porušení lidských práv nebo porušení životního prostředí, mohou podat stížnost právníkům advokátní kanceláře OSR prostřednictvím tohoto portálu pro oznamovatele. Svou stížnost mohou OSR podat jménem, pod pseudonymem nebo zcela anonymně.

Využití tohoto portálu pro oznamovatele ani kontaktování právníků advokátní kanceláře OSR není spojeno s žádnými náklady. S poskytnutými informacemi bude nakládáno jako s přísně důvěrnými. Právníci advokátní kanceláře OSR nepodléhají žádným pokynům společnosti/organizace, která je pověřila.

Váš tip obdrží právník OSR a předá jej společnosti nebo organizaci, kterou jste určili. Právník OSR zajistí, že vaše tipy nebudou obsahovat žádné indicie k vaší identitě.