OSR-Investigativ ©

OSR SSL Verschlüsselung

Ombudservice Formulář pro oznamovatele

Osoby, které chtějí oznámit porušení zákona, jednání poškozující podnikání, porušení lidských práv nebo porušení životního prostředí, mohou podat stížnost právníkům advokátní kanceláře OSR prostřednictvím tohoto portálu pro oznamovatele. Svou stížnost mohou OSR podat jménem, pod pseudonymem nebo zcela anonymně.

Využití tohoto portálu pro oznamovatele ani kontaktování právníků advokátní kanceláře OSR není spojeno s žádnými náklady. S poskytnutými informacemi bude nakládáno jako s přísně důvěrnými. Právníci advokátní kanceláře OSR nepodléhají žádným pokynům společnosti/organizace, která je pověřila.

Váš tip obdrží právník OSR a předá jej společnosti nebo organizaci, kterou jste určili. Právník OSR zajistí, že vaše tipy nebudou obsahovat žádné indicie k vaší identitě.


Společnost / organizace

Uveďte prosím název společnosti/organizace, které se váš tip týká.

Důležité: Pokud se vaše hlášení týká skupiny, společnosti ve skupině nebo složité organizační struktury, můžete se rozhodnout, které společnosti má být vaše hlášení zasláno. Tato společnost/organizace také provede šetření vaší zprávy:

Prosím vyberte:

Moje kontaktní údaje

Pokud je to možné, uveďte prosím e-mailovou adresu. Poté vás budeme moci informovat o výsledku našeho šetření. Vaše e-mailová adresa nebude předána třetím stranám.
Pokud je to možné, uveďte prosím telefonní číslo (pevné linky nebo mobilního telefonu). V případě potřeby vás budeme moci kontaktovat. Vaše telefonní číslo nebude předáno třetím stranám.

Moje nápověda

Popište své informace/pohled co nejkonkrétněji. Právníci advokátní kanceláře OSR vám předají pouze takové informace, které neumožňují vyvozovat žádné závěry o vaší osobě.
Volitelně můžete přidat soubor relevantní pro poznámku / vnímání.
Pouze jeden soubor.
Limit 8 MB.
Povolené typy: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, zip.
8 MB limit per form.

Důležité poznámky
Přečtěte si prosím následující poznámky a zaškrtněte příslušná políčka.
Zprošťuji tímto právníky advokátní kanceláře OSR povinnosti mlčenlivosti a žádám je, aby mnou popsané informace/poznatky předali příslušnému úřadu společnosti/organizace, které se tyto informace/poznatky týkají. Moje identita bude chráněna. Společnosti nebudou předána žádná jména ani informace, které by mohly odhalit nebo naznačit mou totožnost.
Souhlasím s tím, že kromě mého tipu mohou právníci OSR použít mou totožnost a/nebo kontaktní údaje za účelem mého kontaktování. To umožní společnosti OSR poskytnout mi zpětnou vazbu ohledně zahájeného procesu zjišťování skutečností. Moje totožnost a/nebo kontaktní údaje nebudou předány dotčené společnosti/organizaci.
Souhlasím s tím, aby kromě mého tipu byla společnosti/organizaci předána i moje totožnost nebo pouze mé kontaktní údaje (např. e-mailová adresa). To umožní projednání skutečností a zpětnou vazbu pro mě. Údaje budou společnosti/organizaci předány pouze za účelem prošetření skutečností.
Nejsem si jistý, jaký postup je vhodný. Měl by mě kontaktovat právník z advokátní kanceláře OSR.

Souhlasím s informacemi o zpracování údajů při používání systému pro oznamovatele. SYSTÉM INDIKÁTORŮ ZPRACOVÁNÍ DAT