OSR-Investigativ ©

OSR SSL Verschlüsselung

Ombudservice Formularz zgłaszania nieprawidłowości

Osoby, które chcą zgłosić naruszenie prawa, działanie na szkodę firmy, naruszenie praw człowieka lub naruszenie środowiska, mogą przekazać swoją skargę prawnikom kancelarii OSR za pośrednictwem tego portalu whistleblower. Swoją skargę do OSR mogą złożyć imiennie, pod pseudonimem lub całkowicie anonimowo.

Korzystanie z niniejszego portalu dla sygnalistów oraz kontakt z prawnikami Kancelarii OSR nie wiąże się z żadnymi kosztami. Podane przez Państwa informacje będą traktowane jako ściśle poufne. Prawnicy Kancelarii OSR nie podlegają żadnym instrukcjom ze strony zlecających im pracę firm/organizacji.

Twój napiwek zostanie odebrany przez prawnika OSR i przekazany wskazanej przez Ciebie firmie lub organizacji. Prawnik OSR zadba o to, aby Twój napiwek nie zawierał żadnych wskazówek dotyczących Twojej tożsamości.


Firma / Organizacja

Prosimy o podanie nazwy firmy/organizacji, której dotyczy Państwa wskazówka.

Ważne: Jeśli raport dotyczy grupy, spółki grupy lub złożonej struktury organizacyjnej, możesz zdecydować, do której spółki powinien zostać wysłany raport. Ta firma/organizacja przeprowadzi również dochodzenie w sprawie Twojego zgłoszenia:

Proszę wybrać:

Moje dane kontaktowe

Jeśli to możliwe, prosimy o podanie adresu e-mail. Wówczas będziemy mogli poinformować Państwa o wynikach naszego dochodzenia. Państwa adres e-mail nie będzie przekazywany osobom trzecim.
Jeśli to możliwe, proszę podać numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy). W razie potrzeby będziemy mogli się z Państwem skontaktować. Państwa numer telefonu nie będzie przekazywany osobom trzecim.

Moja wiadomość z podpowiedzią

Proszę opisać swoje informacje/spostrzeżenia tak konkretnie, jak to możliwe. Prawnicy Kancelarii OSR przekażą tylko takie informacje, które nie pozwolą na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat Państwa osoby.
Opcjonalnie możesz dodać plik istotny dla danej notatki / spostrzeżenia.
Tylko jeden plik.
Limit 8 MB.
Dozwolone rozszerzenia: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, zip.
8 MB limit per form.

Ważne wskazówki
Proszę zapoznać się z poniższymi uwagami i zaznaczyć odpowiednie pola.
Niniejszym zwalniam prawników Kancelarii OSR z obowiązku zachowania poufności i proszę o przekazanie opisanych przeze mnie informacji/postrzeżeń do właściwego biura firmy/organizacji, której te informacje/postrzeżenia dotyczą. Moja tożsamość będzie chroniona. Firmie nie zostaną przekazane żadne nazwiska ani informacje, które mogłyby ujawnić lub sugerować moją tożsamość.
Zgadzam się, że oprócz mojej wskazówki, moja tożsamość i / lub dane kontaktowe mogą być wykorzystane przez prawników OSR w celu skontaktowania się ze mną. Umożliwia to OSR przekazanie mi informacji zwrotnej na temat rozpoczętego procesu ustalania faktów. Moja tożsamość i / lub dane kontaktowe nie zostaną przekazane zainteresowanej firmie / organizacji.
Wyrażam zgodę, aby moja tożsamość lub tylko moje dane kontaktowe (np. adres e-mail) zostały przekazane firmie/organizacji oprócz mojej wskazówki. Umożliwia to omówienie stanu faktycznego i uzyskanie informacji zwrotnej dla mnie. Dane zostaną przekazane firmie/organizacji tylko w celu zbadania stanu faktycznego.
Nie mam pewności co do właściwego sposobu postępowania. Prawnik z kancelarii OSR powinien się ze mną skontaktować.

Wyrażam zgodę na informacje dotyczące przetwarzania danych podczas korzystania z systemu informowania o nieprawidłowościach. SYSTEM SYGNALIZACJI PRZETWARZANIA DANYCH