OSR-Investigativ ©

OSR SSL Verschlüsselung

Ombudservice Формуляр за подаване на сигнали

Лицата, които желаят да съобщят за нарушение на закона, за действие, нанасящо вреди на бизнеса, за нарушение на правата на човека или за нарушение на околната среда, могат да подадат жалбата си до юристите на адвокатската кантора OSR чрез този портал за сигнали за нарушения. Те могат да подадат жалбата си до OSR по име, под псевдоним или напълно анонимно.

Използването на този портал за подаване на сигнали за нередности, както и свързването с адвокатите от адвокатската кантора OSR са безплатни. Предоставената от вас информация ще бъде третирана като строго поверителна. Адвокатите от адвокатската кантора OSR не се подчиняват на никакви указания от страна на дружеството, което им е възложило дейността.

Вашият сигнал ще бъде получен от адвокат от OSR и ще бъде предаден на посоченото от вас дружество или организация. Адвокатът от OSR ще гарантира, че при предаването на информацията самоличността ви ще бъде запазена в тайна.