OSR-Investigativ ©

OSR SSL Verschlüsselung

Ombudservice Формуляр за подаване на сигнали

Лицата, които желаят да съобщят за нарушение на закона, за действие, нанасящо вреди на бизнеса, за нарушение на правата на човека или за нарушение на околната среда, могат да подадат жалбата си до юристите на адвокатската кантора OSR чрез този портал за сигнали за нарушения. Те могат да подадат жалбата си до OSR по име, под псевдоним или напълно анонимно.

Използването на този портал за подаване на сигнали за нередности, както и свързването с адвокатите от адвокатската кантора OSR са безплатни. Предоставената от вас информация ще бъде третирана като строго поверителна. Адвокатите от адвокатската кантора OSR не се подчиняват на никакви указания от страна на дружеството, което им е възложило дейността.

Вашият сигнал ще бъде получен от адвокат от OSR и ще бъде предаден на посоченото от вас дружество или организация. Адвокатът от OSR ще гарантира, че при предаването на информацията самоличността ви ще бъде запазена в тайна.


Компания/организация

Моля, посочете името на компанията/организацията, за която се отнася вашият сигнал.

Важно: Ако информацията ви се отнася за група или дружество от групата, или за сложна организационна структура, можете да решите на кое дружество да бъде изпратен сигналът ви. Тази компания/организация ще извърши и разследването на вашия сигнал:

Моля изберете:

Моите данни за контакт

Ако е възможно, моля, посочете имейл адрес. за да ще можем да ви информираме за резултата от нашето разследване. Вашият имейл адрес няма да бъде предаван на трети страни.
Ако е възможно, моля, посочете телефонен номер (стационарен или мобилен). за да ще можем да се свържем с вас, ако е необходимо. Вашият телефонен номер няма да бъде предаван на трети страни.

Моето съобщение за подсказване

Моля, опишете вашия сигнал възможно най-конкретно. Адвокатите от адвокатската кантора OSR ще предадат само информация, която не позволява да се правят заключения за вашата самоличност.
По желание можете да добавите файл, свързан с предоставената информация.
One file only.
8 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, zip.
8 MB limit per form.

Важни бележки
Моля, прочетете следните бележки и отбележете съответните полета.
С настоящото освобождавам адвокатите от адвокатската кантора OSR от задължението им за поверителност и ги моля да предадат описаната от мен сигнала на отговорния офис на дружеството/организацията, за която се отнася информацията/възприятието. Самоличността ми ще бъде защитена. На компанията няма да бъдат предоставени имена или данни, които биха могли да доведат до насочване към/ разкриване на самоличността ми.
Съгласен съм, че в допълнение към моя съвет, моята самоличност и/или данни за контакт могат да бъдат използвани от адвокатите на OSR с цел да се свържат с мен. Това дава възможност на OSR да ми предостави обратна информация относно започналия процес на установяване на фактите. Моята самоличност и/или данни за контакт няма да бъдат предавани на съответното дружество/организация.
Съгласен съм самоличността ми или само данните ми за контакт (напр. имейл адрес) да бъдат предавани на компанията/организацията в допълнение към моя съвет. Това дава възможност за обсъждане на фактите и за обратна връзка с мен. Данните ще бъдат предадени на дружеството/организацията само за целите на проучването на фактите.
Не съм сигурен за подходящия начин на действие. Адвокат от адвокатската кантора OSR трябва да се свърже с мен.

Съгласен съм с информацията относно обработката на данни при използване на системата за подаване на сигнали. СИСТЕМА ЗА ИНДИКАТОРИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ