OSR-Investigativ ©

OSR SSL Verschlüsselung

Ombudservice  Klokkenluidersformulier

Personen die een schending van de wet, een bedrijfsschade, een schending van de mensenrechten of een milieuovertreding willen melden, kunnen hun klacht via dit klokkenluidersportaal indienen bij de advocaten van het advocatenkantoor OSR. Zij kunnen hun klacht bij OSR indienen met naam, onder een pseudoniem of volledig anoniem.

Noch aan het gebruik van dit klokkenluidersportaal, noch aan het contacteren van advocaten van het OSR advocatenkantoor zijn kosten verbonden. De door u verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. De advocaten van het OSR advocatenkantoor zijn niet onderworpen aan enige instructie van de onderneming/organisatie die hen de opdracht geeft.

Uw tip zal worden ontvangen door een OSR-advocaat en worden doorgegeven aan het bedrijf of de organisatie die u hebt aangewezen. Een OSR-advocaat zal ervoor zorgen dat uw tip geen aanwijzingen zal bevatten over uw identiteit.