OSR-Investigativ ©

OSR SSL Verschlüsselung

Ombudservice  Klokkenluidersformulier

Personen die een schending van de wet, een bedrijfsschade, een schending van de mensenrechten of een milieuovertreding willen melden, kunnen hun klacht via dit klokkenluidersportaal indienen bij de advocaten van het advocatenkantoor OSR. Zij kunnen hun klacht bij OSR indienen met naam, onder een pseudoniem of volledig anoniem.

Noch aan het gebruik van dit klokkenluidersportaal, noch aan het contacteren van advocaten van het OSR advocatenkantoor zijn kosten verbonden. De door u verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. De advocaten van het OSR advocatenkantoor zijn niet onderworpen aan enige instructie van de onderneming/organisatie die hen de opdracht geeft.

Uw tip zal worden ontvangen door een OSR-advocaat en worden doorgegeven aan het bedrijf of de organisatie die u hebt aangewezen. Een OSR-advocaat zal ervoor zorgen dat uw tip geen aanwijzingen zal bevatten over uw identiteit.


Bedrijf / Organisatie

Gelieve de naam te vermelden van het bedrijf/de organisatie waarop uw tip betrekking heeft.

Belangrijk: Als uw melding betrekking heeft op een groep of een groepsmaatschappij of op een complexe organisatiestructuur, kunt u beslissen naar welke maatschappij uw melding moet worden gezonden. Het onderzoek van uw rapport zal ook door dit bedrijf/organisatie worden uitgevoerd:

Selecteer alstublieft:

Mijn contactgegevens

Indien mogelijk, gelieve een e-mailadres op te geven. Wij zullen u dan op de hoogte kunnen brengen van het resultaat van ons onderzoek. Uw e-mailadres zal niet aan derden worden doorgegeven.
Indien mogelijk, gelieve een telefoonnummer te vermelden (vast of mobiel). Wij kunnen dan zo nodig contact met u opnemen. Uw telefoonnummer zal niet aan derden worden doorgegeven.

Mijn hint bericht

Gelieve uw informatie/perceptie zo concreet mogelijk te omschrijven. De advocaten van het advocatenkantoor OSR zullen alleen informatie doorgeven waaruit geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken.
Optioneel kunt u een bestand toevoegen dat relevant is voor de notitie / waarneming.
Slechts één bestand.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, zip.
8 MB limit per form.

Belangrijke opmerkingen
Lees de volgende opmerkingen en kruis de passende vakjes aan.
Hierbij onthef ik de advocaten van het advocatenkantoor OSR van hun geheimhoudingsplicht en verzoek ik hen de door mij beschreven informatie/waarneming door te geven aan het verantwoordelijke kantoor van de onderneming/organisatie waarop de informatie/waarneming betrekking heeft. Mijn identiteit zal worden beschermd. Er zullen geen namen of informatie aan het bedrijf worden doorgegeven die mijn identiteit zouden kunnen onthullen of suggereren.
Ik ga ermee akkoord dat, naast mijn tip, mijn identiteit en/of contactgegevens door OSR advocaten worden gebruikt om contact met mij op te nemen. Hierdoor kan OSR mij terugkoppelen over het in gang gezette feitenonderzoek. Mijn identiteit en/of contactgegevens worden niet doorgegeven aan het betreffende bedrijf/organisatie.
Ik geef toestemming dat naast mijn tip ook mijn identiteit of alleen mijn contactgegevens (bijv. e-mailadres) aan het bedrijf/de organisatie worden doorgegeven. Dit maakt een gesprek over de feiten en een terugkoppeling naar mij mogelijk. De gegevens worden alleen aan het bedrijf/organisatie doorgegeven om de feiten te onderzoeken.
Ik ben niet zeker over de juiste manier van handelen. Een advocaat van het OSR advocatenkantoor moet contact met me opnemen.

Ik ga akkoord met de informatie over gegevensverwerking bij gebruik van het klokkenluidersysteem.
GEGEVENSVERWERKING WHISTLE SYSTEEM