Portál pro whistleblowery společnosti Aurubis AG

Osoby, které chtějí oznámit porušení zákona, jednání poškozující společnost, porušení lidských práv nebo trestný čin proti životnímu prostředí, tak mohou učinit prostřednictvím tohoto portálu pro oznamovatele právníkům OSR. Své oznámení můžete OSR podat jménem, pod pseudonymem nebo anonymně.

Využití tohoto portálu pro oznamovatele ani kontaktování právníků OSR vám nepřináší žádné náklady. S informacemi, které poskytnete, bude nakládáno přísně důvěrně. Právníci OSR nepodléhají žádným pokynům společnosti/organizace, která je pověřila.

Pokud se informace týkají diskriminace, doporučujeme vám obrátit se přímo na místně příslušného pracovníka pro diskriminaci. Další informace naleznete na intranetu skupiny v části „Divize“ > „Lidské zdroje“ > „Antidiskriminace“.

Vaše hlášení obdrží právník OSR a předá je společnosti nebo organizaci, kterou jste určili. Právník OSR zajistí, aby vaše hlášení neobsahovalo žádné indicie o vaší totožnosti.


Důležité: Pole označená červenou hvězdičkou jsou povinná a musí být vyplněna.


Společnost / organizace

Uveďte prosím název společnosti/organizace, které se váš tip týká.

Pokud se vaše hlášení týká skupiny, společnosti ve skupině nebo složité organizační struktury, můžete se rozhodnout, které společnosti má být vaše hlášení zasláno. Tato společnost/organizace také provede šetření vaší zprávy:

Prosím vyberte:

Moje kontaktní údaje

Pokud je to možné, uveďte prosím e-mailovou adresu. Poté vás budeme moci informovat o výsledku našeho šetření. Vaše e-mailová adresa nebude předána třetím stranám.
Pokud je to možné, uveďte prosím telefonní číslo (pevné linky nebo mobilního telefonu). V případě potřeby vás budeme moci kontaktovat. Vaše telefonní číslo nebude předáno třetím stranám.

Moje nápověda

Popište své informace/pohled co nejkonkrétněji. Právníci advokátní kanceláře OSR vám předají pouze takové informace, které neumožňují vyvozovat žádné závěry o vaší osobě.
Volitelně můžete přidat soubor relevantní pro poznámku / vnímání.
Pouze jeden soubor.
Limit 8 MB.
Povolené typy: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, zip.
8 MB limit per form.

Důležité poznámky
Pole označená * jsou povinná a musíte je vybrat; u ostatních polí se můžete rozhodnout, co se vás týká.
Zprošťuji právníky pracující pro OSR povinnosti mlčenlivosti. Právě to umožňuje právníkům OSR posoudit skutečnosti, které jsem jim sdělil, na prvním místě. Kromě toho zmocňuji právníky OSR, aby skutečnosti, které jsem uvedl, předali příslušnému oddělení společnosti Aurubis AG, jehož se mé prohlášení týká. Informace o mé totožnosti NEBUDOU společnosti Aurubis AG předány. Informace o mé osobě (např. kontaktní údaje) budou použity pouze právníky OSR, aby mi mohli poskytnout zpětnou vazbu k mému prohlášení nebo aby mi mohli položit potřebné otázky. Na právníka OSR se mohu také kdykoli obrátit s dotazem nebo pokud budu potřebovat další informace. Moje totožnost a/nebo kontaktní údaje nebudou výslovně předány společnosti Aurubis AG. Informace však mohu právníkům OSR zaslat i zcela anonymně. V tomto případě však neexistuje možnost, že bych na své oznámení obdržel odpověď.
Souhlasím s tím, že moje totožnost nebo pouze mé kontaktní údaje (např. e-mailová adresa) mohou být kromě mého hlášení předány společnosti Aurubis AG. To umožní projednání skutečností případu a poskytnutí zpětné vazby mně. Údaje budou předány výhradně kanceláři společnosti Aurubis AG, která je povinna zachovávat mlčenlivost, za účelem prošetření skutečností.
Nejsem si jistý, jaký postup je vhodný. Měl by mě kontaktovat právník z advokátní kanceláře OSR.

Souhlasím s informacemi o zpracování údajů při používání systému pro oznamovatele. SYSTÉM INDIKÁTORŮ ZPRACOVÁNÍ DAT