Klokkenluidersportaal van Aurubis AG

Personen die een overtreding van de wet, een handeling die schadelijk is voor een bedrijf, een schending van mensenrechten of een milieudelict willen melden, kunnen dat doen via dit klokkenluidersportaal aan de advocaten van OSR. Je kunt je melding bij OSR doen met naam, onder een pseudoniem of anoniem.

Noch aan het gebruik van dit klokkenluidersportaal, noch aan het contact met de advocaten van OSR zijn voor u kosten verbonden. De door u verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De advocaten van OSR zijn niet gebonden aan instructies van het bedrijf/organisatie dat hen heeft ingeschakeld.

Als de informatie betrekking heeft op discriminatie, wordt u aangeraden rechtstreeks contact op te nemen met de plaatselijke Discriminatiemedewerker. Meer informatie is te vinden op het intranet van de Groep onder “Divisies” > “Personeelszaken” > “Antidiscriminatie”.

Uw melding wordt ontvangen door een OSR-jurist en doorgestuurd naar het bedrijf of de organisatie die u hebt aangewezen. Een OSR-jurist zorgt ervoor dat uw melding geen aanwijzingen bevat over uw identiteit.


Belangrijk: De velden met een rood sterretje zijn verplicht en moeten worden ingevuld.


Bedrijf / Organisatie

Gelieve de naam te vermelden van het bedrijf/de organisatie waarop uw tip betrekking heeft.

Als uw melding betrekking heeft op een groep of een groepsmaatschappij of op een complexe organisatiestructuur, kunt u beslissen naar welke maatschappij uw melding moet worden gezonden. Het onderzoek van uw rapport zal ook door dit bedrijf/organisatie worden uitgevoerd:

Selecteer alstublieft:

Mijn contactgegevens

Indien mogelijk, gelieve een e-mailadres op te geven. Wij zullen u dan op de hoogte kunnen brengen van het resultaat van ons onderzoek. Uw e-mailadres zal niet aan derden worden doorgegeven.
Indien mogelijk, gelieve een telefoonnummer te vermelden (vast of mobiel). Wij kunnen dan zo nodig contact met u opnemen. Uw telefoonnummer zal niet aan derden worden doorgegeven.

Mijn hint bericht

Gelieve uw informatie/perceptie zo concreet mogelijk te omschrijven. De advocaten van het advocatenkantoor OSR zullen alleen informatie doorgeven waaruit geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken.
Optioneel kunt u een bestand toevoegen dat relevant is voor de notitie / waarneming.
Slechts één bestand.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, zip.
8 MB limit per form.

Belangrijke opmerkingen
De velden met een * zijn verplichte velden en moeten door u worden geselecteerd; voor de andere velden kunt u zelf beslissen wat voor u van toepassing is.
Ik onthef de advocaten die voor OSR werken van hun geheimhoudingsplicht. Hierdoor kunnen de advocaten van OSR de feiten die ik hen heb meegedeeld, beoordelen. Bovendien geef ik de advocaten van OSR toestemming om de feiten die ik heb aangegeven door te geven aan de verantwoordelijke afdeling van Aurubis AG waarop mijn aangifte betrekking heeft. Informatie over mijn identiteit wordt NIET doorgegeven aan Aurubis AG. Informatie over mijn persoon (bijv. contactgegevens) zal alleen worden gebruikt door de OSR advocaten om mij feedback te kunnen geven over mijn verklaring of om mij de nodige vragen te kunnen stellen. Ook kan ik te allen tijde contact opnemen met een OSR jurist met een vraag of indien ik nadere informatie nodig heb. Mijn identiteit en/of contactgegevens worden uitdrukkelijk niet doorgegeven aan Aurubis AG. Ik kan de informatie echter ook volledig anoniem naar de OSR advocaten sturen. In dat geval is het echter niet mogelijk dat ik een reactie op mijn melding ontvang.
Ik ga ermee akkoord dat mijn identiteit of alleen mijn contactgegevens (bijv. e-mailadres) mogen worden doorgegeven aan Aurubis AG in aanvulling op mijn verslag. Dit maakt het mogelijk om de feiten van de zaak te bespreken en mij feedback te geven. De gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan het kantoor van Aurubis AG, dat verplicht is tot geheimhouding, met als doel de feiten te onderzoeken.
Ik ben niet zeker over de juiste manier van handelen. Een advocaat van het OSR advocatenkantoor moet contact met me opnemen.

Ik ga akkoord met de informatie over gegevensverwerking bij gebruik van het klokkenluidersysteem.
GEGEVENSVERWERKING WHISTLE SYSTEEM