Portal Whistleblower firmy Aurubis AG

Osoby, które chcą zgłosić prawnikom OSR naruszenie prawa, działanie na szkodę spółki, naruszenie praw człowieka lub przestępstwo przeciwko środowisku, mogą to zrobić za pośrednictwem tego portalu dla sygnalistów. Zgłoszenie do OSR można przesłać imiennie, pod pseudonimem lub anonimowo.

Ani korzystanie z portalu dla sygnalistów, ani kontakt z prawnikami OSR nie wiąże się z żadnymi kosztami. Przekazane informacje będą traktowane jako ściśle poufne. Prawnicy OSR nie podlegają żadnym instrukcjom firmy/organizacji, która ich poinstruowała.

Jeśli informacje dotyczą dyskryminacji, zaleca się bezpośredni kontakt z lokalnym urzędnikiem ds. dyskryminacji. Więcej informacji można znaleźć w intranecie Grupy w sekcji „Działy” > „Zasoby ludzkie” > „Przeciwdziałanie dyskryminacji”.

Zgłoszenie zostanie odebrane przez prawnika OSR i przekazane wskazanej firmie lub organizacji. Prawnik OSR dopilnuje, aby zgłoszenie nie zawierało żadnych wskazówek dotyczących tożsamości użytkownika.


Ważne: Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe i muszą zostać wypełnione.


Firmy / Organizacji

Prosimy o podanie nazwy firmy/organizacji, której dotyczy Państwa wskazówka.

Jeśli raport dotyczy grupy, spółki grupy lub złożonej struktury organizacyjnej, możesz zdecydować, do której spółki powinien zostać wysłany raport. Ta firma/organizacja przeprowadzi również dochodzenie w sprawie Twojego zgłoszenia:

Proszę wybrać:

Moje dane kontaktowe

Jeśli to możliwe, prosimy o podanie adresu e-mail. Wówczas będziemy mogli poinformować Państwa o wynikach naszego dochodzenia. Państwa adres e-mail nie będzie przekazywany osobom trzecim.
Jeśli to możliwe, proszę podać numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy). W razie potrzeby będziemy mogli się z Państwem skontaktować. Państwa numer telefonu nie będzie przekazywany osobom trzecim.

Moja wiadomość z podpowiedzią

Proszę opisać swoje informacje/spostrzeżenia tak konkretnie, jak to możliwe. Prawnicy Kancelarii OSR przekażą tylko takie informacje, które nie pozwolą na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat Państwa osoby.
Opcjonalnie możesz dodać plik istotny dla danej notatki / spostrzeżenia.
Tylko jeden plik.
Limit 8 MB.
Dozwolone rozszerzenia: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, zip.
8 MB limit per form.

Ważne wskazówki
Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi i muszą zostać wybrane przez użytkownika; w przypadku pozostałych pól użytkownik może zdecydować, które z nich go dotyczą.
Zwalniam prawników pracujących dla OSR z obowiązku zachowania poufności. Umożliwia to prawnikom OSR ocenę faktów, które im przekazałem. Ponadto upoważniam prawników OSR do przekazania zadeklarowanych przeze mnie faktów właściwemu działowi Aurubis AG, którego dotyczy moje oświadczenie. Informacje dotyczące mojej tożsamości NIE będą przekazywane do Aurubis AG. Informacje dotyczące mojej osoby (np. dane kontaktowe) zostaną wykorzystane przez prawników OSR wyłącznie w celu przekazania mi informacji zwrotnej na temat mojego oświadczenia lub zadania mi niezbędnych pytań. W każdej chwili mogę również skontaktować się z prawnikiem OSR w celu zadania pytania lub uzyskania dodatkowych informacji. Moja tożsamość i/lub dane kontaktowe nie zostaną przekazane Aurubis AG. Mogę jednak również przesłać informacje prawnikom OSR całkowicie anonimowo. W takim przypadku nie ma jednak możliwości, że otrzymam odpowiedź na moje zgłoszenie.
Wyrażam zgodę, aby moja tożsamość lub tylko moje dane kontaktowe (np. adres e-mail) zostały przekazane Aurubis AG oprócz mojego zgłoszenia. Umożliwi to omówienie faktów dotyczących sprawy i przekazanie mi informacji zwrotnej. Dane zostaną przekazane wyłącznie do biura Aurubis AG, które jest zobowiązane do zachowania poufności, w celu zbadania faktów.
Nie mam pewności co do właściwego sposobu postępowania. Prawnik z kancelarii OSR powinien się ze mną skontaktować.

Wyrażam zgodę na informacje dotyczące przetwarzania danych podczas korzystania z systemu informowania o nieprawidłowościach. SYSTEM SYGNALIZACJI PRZETWARZANIA DANYCH